Lovpligtige oplysninger

Til opfyldelse af Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom, § 27 gives disse oplysninger: Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Forsikring, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, tlf. 33 36 95 95, www.hdi.global. Forsikringen dækker formidling af ejendomme beliggende i Danmark. Medarbejdere: Pernille Marie Brandstrup, indehaver: Flemming F. Bentzon
Ejendomsmæglerloven er underlagt Erhvervsstyrelsen.

Vil du som forbruger klage kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C, Tlf. 70253666